CMC levert niet alleen de juiste mensen, maar adviseert zelf ook profit en non- profit organisaties over complexe vraagstukken in de Bedrijfsvoering en Financiën.

Vanuit eigen expertise en brede ervaring kan CMC uw complexe uitdagingen omzetten in werkbare oplossingen. In veranderingen die b(ek)lijven, praktisch en op maat. Door advies, training of coaching.

ADVIES

Als consultant adviseert CMC bij complexe uitdagingen in uw organisatie en business. Dit kunnen vraagstukken zijn van strategische en/ of tactische aard.

Samen met u inventariseert CMC de behoefte en de eventuele ‘vraag achter de vraag’. Uitgangspunt bij de adviezen is: oplossen en realiseren. Dus geen duimendikke rapporten maar oplossingen die werken!
Een voorbeeld hiervan is advisering over de opzet en inrichting van een planning en controlcyclus voor een (nieuwe) overheidsorganisatie. Dit advies is vervolgens ook met succes geïmplementeerd.

Een valkuil in veel organisaties is om bij een vraag direct te gaan rennen. Te vaak worden ‘ oplossingen’ gegenereerd waarbij achteraf de vraag gesteld kan worden: voor welk probleem is dit nu eigenlijk ook alweer de oplossing?

De kunst is om eerst goed vast te stellen wat nu eigenlijk de exacte behoefte is die achter de vraag zit. Wat maakt dat de vraag er is? Als de aanleiding scherp in beeld is en de achterliggende behoefte duidelijk is dan kun je ook het doel vaststellen en tot de juiste oplossing komen.

Dit betekent dat CMC eerst met u kijkt naar de aanleiding, doorvraagt op de behoefte, het gewenste doel met u bepaalt en vervolgens realiseert

TRAINING

Om kennis en vaardigheden te vergroten en/ of veranderingen blijvend tot stand te brengen kan het geven van opleidingen of training een waardevol instrument zijn.

De opleiding of training wordt -in overleg met de klant- op maat gemaakt. Er wordt vaak gewerkt met uit de praktijk herkenbare casuïstiek. De ervaring leert dat dit het leereffect vergroot en het ‘ in de praktijk toepassen’ sterk bevordert.

COACHING

Naast executive search benutten we onze kennis en ervaring ook graag op het gebied van (persoonlijke) coaching.

Het begeleiden van mensen naar een grotere persoonlijke effectiviteit. Groeien door te leren. Dat is waar coaching over gaat. Het verbreden van het eigen denk- en handelingsperspectief waardoor nieuwe inzichten ontstaan en je als gecoachte meer regie krijgt over het eigen denken, voelen en doen. Heel praktisch.

Voor een goede coaching is de ‘ klik’ tussen gecoachte en coach een voorwaarde. We besteden daarom veel aandacht aan de juiste selectie en match. Vervolgens worden bij de start van het coachingstraject de persoonlijke leerdoelen vastgesteld. We treden graag in contact met u om de mogelijkheden te verkennen.

Training en coaching:

“Je gaat het pas zien als je het door hebt”

Dat is waar CMC voor staat!

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Onderwerp

    Uw bericht